Over mij

Mijn naam is Arend Lunenborg, ik ben getrouwd en heb 3 prachtige zoons. Sinds 2002 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb 15 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt en werk momenteel in het MBO als lid van het begeleidingsteam. Binnen het speciaal onderwijs heb ik verschillende functies ingevuld. Na een aantal jaren als docent heb ik vijf schooljaren ervaring opgedaan in het managementteam. In 2012 heb ik de overstap naar de inhoudelijke kant gemaakt en ben trainingen en workshops gaan verzorgen aan onderwijscollega's. Startend met het thema 'autisme in de klas' is mijn aanbod afgelopen jaren uitgebreid.

Zo verzorg ik nu presentaties en workshops binnen de thema's gedrag en gedragsstoornissen, brein & leren, executieve functies, het puberbrein, ADHD, oplossingsgericht werken en communicatie.

Telkens is het aanbod een maatwerkconstructie. Na goed overleg met u wordt de doelstelling en trainingsvraag geformuleerd. Ik hecht veel waarde aan de stijl, de interactie en de aandacht spanne bij de collega's. De inhoud is van essentieel belang.  Als de beleving klopt en de aandacht er is dan is mijn ervaring dat het effect vele malen vergroot wordt en het rendement toeneemt.

Een verrassend element, een memorabele actie of een prachtig beeld blijven goed verankerd in ons brein. Om dit te bewerkstelligen gebruik ik mijn jarenlange cabaretervaring. 

Mijn kracht is de afstemming op de groep. Het kunnen inleven in de dagelijkse praktijk waar de presentatie of workshop uiteindelijk ingezet dient te worden of waar de opgedane kennis moet leiden tot direct gedrag. Het feit dat ik zelf als docent werkzaam ben geweest en nu nog steeds veelvuldig contact heb met studenten maakt dat mijn zicht op de praktijk actueel blijft.

Leren is deels ook doen en voelen. Ik zoek dan ook regelmatig naar elementen van ervaringsleren. 

Ik heb ervaring binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er instellingen binnen de jeugdhulpverlening die een beroep hebben gedaan op mijn diensten. 

Ik werk waar de vraag het toelaat samen met een collega orthopedagoog Michel Giesen.

 

 

arendlunenborg.nl
Training  & Coaching
E-mailen
Bellen
LinkedIn