Aanbod

Alle opdrachten of vragen zijn vragen vanuit een specifieke context. Dit vraagt om maatwerk. Maatwerk op inhoud, in duur, in groepsgrootte en in werkvorm. Ik heb ervaring binnen individuele trajecten, groepen van 5, 10, 20, 30 en ook 250 collega's. Een sessie van een uur is mogelijk, maar een traject dat is verweven binnen een groter geheel kan ook meerdere dagdelen in beslag nemen.

Mijn aanbod bestaat uit scholing op maat voor professionals in onderwijs- en zorginstellingen. Het is een afgeleide van de dagelijkse onderwijspraktijk en de scholingsbehoeftes vanuit Passend Onderwijs.

Zie het zo dat de kennis over deze thema's wordt verhelderd en dat vooral de
'good en best practices' ontstaan vanuit de oplossingsgerichte methodiek.

 

De thema's - met een oplossingsgerichte blik:

* Brein & Leren

* Executieve functies

* Omgaan met verschillen in de klas

* Gedrag en gedragsproblemen

* AD(H)D

* Autisme 

* Emotionele problematiek

* Communicatie

* Intervisie (maatwerk)

* Leren leren

* De agressieladder

* ...ik blijf het aanbod actualiseren en uitbreiden.

 

Volgens mij zijn leerkrachten doorgaans goed in staat om kinderen met gedragsproblemen passend onderwijs te geven. Het gaat om gemotiveerde en welwillende leerkrachten. Maar ze hebben wel de tools nodig om hun vaardigheden te ontwikkelen. Daarom ga ik naar scholen van BO tot HBO door heel het land. Niet enkel met een standaardverhaal over psychiatrie in de klas, maar met een op maat gesneden programma. Afgestemd op de behoefte van de school. Ik reik leerkrachten een pedagogische toolkist aan, met pedagogische technieken en tactieken om gedrag te sturen. Ik ga het belang van didactiek benadrukken. Hoe zet je didactiek in voor een pedagogisch probleem, zodat je niet voortdurend de politieagent hoeft te spelen? Je wil leerlingen méér kunnen bieden dan alleen een eerste, tweede en derde waarschuwing. Ik speel in op datgene waar leerkrachten en docenten sterk in zijn: didactiek. Dat talent moet meer benut worden.

 

 

 

 

 

 

 

arendlunenborg.nl
Training  & Coaching
E-mailen
Bellen
LinkedIn